1. محدثه فاطمی , عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , هادی عربی , علی خرسند زاک , بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۶
 2. عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 , هفتمین همایش فیزیک دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
 3. عاطفه نیامدی محمودآبادی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 , سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین اللملی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
 4. عاطفه نیامدی محمودآبادی , محدثه فاطمی , احمد کمپانی , سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4 , همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
 5. بشرا قنبری شوهانی , محمود رضائی رکن آبادی , احمد کمپانی , بررسی خواص ترابردی نانوریبون های دسته صندلی گرافدین , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 6. محبوبه سادات نوری خرم آبادی , احمد کمپانی , علی خرسند زاک , مجتبی منفردی , بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین , همایش سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 7. مجتبی منفردی , احمد کمپانی , غلام حسین خرمی , محبوبه سادات نوری خرم آبادی , بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال" , همایش سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 8. سیدوحید حسینی , هادی عربی , احمد کمپانی , بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن , همایش سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
 9. محبوبه سادات نوری خرم آبادی , احمد کمپانی , علی خرسند زاک , بررسی خواص ساختاری نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل اصلاح شده , کنفرانس فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
 10. ریحانه شجاعی , احمد کمپانی , علی خرسند زاک , غلامحسین خرمّی , بررسی خواص دیالکتریکی سرامیک باریم کلسیم تیتانات , کنفرانس فیزیک ایران1392 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 11. رعنا باقری , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , طیبه سادات هاشمی فر , سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 12. الهه قاسمی , فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , نرجس غوث , اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 13. مژگان کاظم زاده عطوفی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , الهه کفشدارگوهرشادی , ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
 14. طاهره قربانی مقدم , احمد کمپانی , سمیه کفاشی , سنتز و بررسی خواص مغناطیسی میکروپودر و نانوپودر منگنایت کلسیم , دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 15. سمیه کفاشی , احمد کمپانی , طاهره قربانی مقدم , بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی نانو و میکرو ساختار منگنایت کلسیم برای کاربرد سلولهای سوختی اکسید حالت جامد در دمای بالا , دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 16. فاطمه روزبان , احمد کمپانی , محمد حسینی , نرگس قجری بردر , سنتز و بررسی خواص نانوپودر و میکروپودر ZnO آلاییده با اکسید مس , دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 17. نرگس قجری بردر , محمد حسینی , فاطمه روزبان , احمد کمپانی , بررسی نظری اثر مس بر خواص الکترونیکی نانوپودر اکسیدروی , دهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
 18. نرگس قجری بردر , فاطمه روزبان , محمد حسینی , احمد کمپانی , مجید ابراهیمی زاده ابریشمی , خواص الکترونیکی ترکیب Zn1-xCuxO با استفاده از محاسبات اصول اولیه , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 19. پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 20. پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 21. سمیه کفاشی , طاهره قربانی مقدم , احمد کمپانی , محمد حسینی , سنتز ومشخصه یابی ساختاری والکتریکی به دو روش سنتی و سل- ژل , هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
 22. بشرا قنبری شوهانی , نسرین آزاد , محمد حسینی , احمد کمپانی , مقایسه خواص ساختاری و الکتریکی ترمیستور NTCساخته شده از نانو پودر و روش مخلوط اکسیدها , کنفرانس فیزیک ایران1389 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 23. طیبه مولاروی , احمد کمپانی , محمد حسینی , C. Ambrosch-Draxl , ناصر شاه طهماسبی , مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۰۶
 24. محمد حسینی , احمد کمپانی , Optical properties of spinel MgAl2O4 oxide , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۰۶
 25. طیبه مولاروی , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , C.Ambrosch-Draxl , محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۴
 26. اسماعیل پاکیزه , غلام حسین خرمی , مهدی قاسمی فرد , احمد کمپانی , محمد حسینی , مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
 27. غلام حسین خرمی , مهدی قاسمی فرد , اسماعیل پاکیزه , محمد حسینی , احمد کمپانی , سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
 28. امیر زلتی , محمد حسینی , احمد کمپانی , روح ا... تقوی مندی , ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
 29. مهدی قاسمی فرد , غلام حسین خرمی , محمد حسینی , احمد کمپانی , مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی , پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
 30. بی بی ملیحه موسوی , محمد حسینی , احمد کمپانی , محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 31. فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی , ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 32. رحیم لطفی اوریمی , ناصر شاه طهماسبی , ناصر تجبر , احمد کمپانی , سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید , پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 33. فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی , ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی , چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 34. احمد کمپانی , بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي , هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۸/۱۷