1. رضا نورالدینی , احمد کمپانی , شعبان رضا قربانی , بررسی خواص ساختاری نانو ذرات سریا- زیرکونیا آلاییده با منگنز سنتز شده به روش هم رسوبی , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۴۵۵-۴۶۰
  2. احمد کمپانی , بشرا قنبری شوهانی , علی خرسند زاک , مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی نانو پودر تلوراید کادمیم سنتزشده به روش هیدروترمال , پژوهش سیستم های بس ذره ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۷۳-۸۰
  3. محبوبه سادات نوری خرم آبادی , احمد کمپانی , غلامحسین خرمی , علی خرسند زاک , اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری نانوذرات ZrO2 تهیه شده به روش سل ژل اصلاح شده در محیط ژلاتین , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۷۷۹-۷۸۸
  4. سمیه کفاشی , طاهره قربانی مقدم , احمد کمپانی , سید محمد حسینی , بررسی برخی از ویژگی های الکتریکی و اپتیکی منگنایت کلسیم تهیه شده به روش واکنش حالت جامد و سل- ژل , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۶۴۹-۶۵۶
  5. اسماعیل پاکیزه , غلامحسین خرمّی , مهدی قاسمی فرد , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۸۵-۱۹۰
  6. نسرین آزاد , بشرا قنبری شوهانی , محمد حسینی , احمد کمپانی , سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۴۵-۱۵۴
  7. سیده هلن هاشمی , احمد کمپانی , محمد حسینی , مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۴, صفحه ۱۰۳-۱۰۸
  8. احمد کمپانی , محمد حسینی , تاثیر آلاینده اکسید نقره بر سرامیک pzt , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۲۳۱-۲۳۸